google

Kontakt

biuro przy ul. Lwowskiej 20:
tel. (82) 565-40-51, fax: (82) 565-44-56
e-mail: biuro@pks-chelm.pl

więcej »


 

Dane kontaktowe


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą : 22-100 Chełm, ul. Lwowska 20
zarejestrowana : w Sądzie Rejonowym w Lublinie pod nr KRS 0000022005
NIP : 563-20-82-029
kapitał zakładowy : 800.000 zł


Centrala : 514 600 661, (82) 565-40-51
  (82) 565-44-56
Naprawa samochodów : 514-600-660
Stacja Paliw - MOTO - CENTRUM : (82) 563-99-99, 514-600-664
e-mail : biuro@pks-chelm.pl

 

 


PKS Chełm Sp. z o.o. otrzymało dotację na kapitał obrotowy dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu Program Operacyjny Polska Wschodnia oś Przedsiębiorcza Polska Wschodnia ze środków POIR.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N), w celu utrzymanie działalności bieżącej firmy, kwota projektu 272 423,40 finansowane z EFRR.


Copyright © 2010 PKS Chełm